Program: Exhibition
Place: Toki no Wasuremono Gallery, Tokyo
Date: 2022.1.20-29
Photo: ©2022 Toki no Wasuremono, Tetsuya Shiono
Back to Top